Obecní úřad
Základní informace
Povinně zveřejňované informace
Organizační struktura
Úřední deska
Kontakty

Korno a okolí
Historie
Obecní dům
Tipy na výlet
Fotogalerie

Odkazy
Město Beroun
Hrad Karlštejn
ZŠ Liteň
Český Kras
Golf Karlštejn
Lomy Amerika
Koněpruské jeskyně

Počasí

počítadlo.abz.cz


   Na základě voleb do obecního zastupitelstva ( konaných ve dnech 5-6.10 . 2018) se konalo 1. 11. 2018 ustavující zasedání zastupitelstva obce Korno. Personální obsazení obecních orgánů je od této doby následující:


   Starosta: Čipera Bohumil
   Místostarosta: Šmolcnop Pavel
   Účetní: Mandová Miloslava
   Zastupitelstvo: Ing. Jonášová Yvona, Mandová Lucie, RNDr. Profant Václav Ph.D., Prokš Miroslav, Mgr. Vlček Lukáš


   Složení výborů a komisí:
Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č.128/2000 sb. o obcích.

     Kontrolní výbor:
Předseda: Mgr. Vlček Lukáš
Členové: Lucie Mandová, Prokš Miroslav

     Finanční výbor:
Předseda: RNDr. Profant Václav Ph.D.
Členové: Ing. Jonášová Yvona, Čiperová Ivana