Obecní úřad
Základní informace
Povinně zveřejňované informace
Organizační struktura
Úřední deska
Kontakty

Korno a okolí
Historie
Tipy na výlet
Fotogalerie

Odkazy
Město Beroun
Hrad Karlštejn
ZŠ Liteň
Český Kras
Golf Karlštejn
Lomy Amerika
Koněpruské jeskyně

Počasí

počítadlo.abz.cz


   Na základě voleb do obecního zastupitelstva (pořádaných ve dnech 10-11.10.2014) se konalo 8.11.2014 ustavující zasedání zastupitelstva obce Korno. Personální obsazení obecních orgánů je od té doby následující:


   Starosta: Trojan Karel
   Místostarosta: Šmolcnop Pavel
   Účetní: Miloslava Mandová
   Zastupitelstvo: Bělčíková Růžena, Mgr. Vlček Lukáš, Prokš Miroslav, PharmDr. Rychetský Pavel, Ing. Řezáč Vladimír


   Složení výborů a komisí
Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č.128/2000 sb. o obcích

     Kontrolní výbor:
Předseda: PharmDr. Rychetský Pavel
Členové: Bělčíková Růžena, Mgr.Vlček Lukáš

     Finanční výbor:
Předseda: Ing. Řezáč Vladimír
Členové: Prokš Miroslav, Trojanová Jana